Obecny IV Dzogczen Ranjak Dza Patrul Rinpocze

 

PR-in-Stefan-Gompa

 

"Niezliczeni i wszechobecni Zwycięzcy 
- będący źródłem i podstawą wszelkich właściwości, 
najwspanialsi , niezrównani Nauczyciele - doskonali Buddowie, 
pozostańcie zawsze z nami  i ochraniajcie nas waszą miłością".
 

 

 

Obecny IV Dzogczen Ranjak Patrul Rinpocze urodził się w roku 1963 w Kham, we wschodnim Tybecie jako drugi syn (matki będącej jego siostrą w poprzedniej inkarnacji - tej, której obiecał szybki powrót). Przez wielu wysokich Lamów został rozpoznany jako czwarta inkarnacja Patrula Rinpocze. Wiadomość tą pozostawiono przez wiele lat w tajemnicy, aby zapobiec przeszkodom dla działalności Patrula Tulku. Rinpocze został wpierw oficjalnie utronowany przez J.E. Kjabdzie Pema Kalsang Rinpocze w Belgii  w 2001 roku.

 

  PR-Tibet-2002-photo-bjorn1

Patrul Rinpocze mieszkał ze swoją   rodziną do czternastego roku życia
- do czasu wstąpienia do Klasztoru Dzogczen.  
W dzieciństwie nie miał potrzeby spędzania wiele czasu na uczeniu się
pisania i czytania, bowiem opanował to w mig
tuż po ujrzeniu alfabetu oraz
kombinacji liter pisma tybetańskiego pokazanych przez swego ojca. 
Nie otrzymał żadnego formalnego wykształcenia i do czasu wyświęcenia
żył życiem zwykłego wiejskiego chłopca.
Niezwykłym był fakt, że nie jadł mięsa, co było czymś wyjątkowym
pośród Tybetańskich pasterzy, nie mających - poza mięsem -dostępu do
większego asortymentu żywności. 

 

Wstępując do Klasztoru Dzogczen przyjął wyświęcenie od Czoktrula Drukpa Kuczung   Rinpoche, inkarnacji słynnego Lamy Szalonej Mądrości - Drukpy Kunleja, od którego otrzymał również liczne nauki i przekazy.
W Klasztorze Dzogczen pozostał przez sześć lat, w ciągu których studiował i praktykował wszystkie klasztorne dyscypliny takie jak śpiewy, sakralne tańce, muzykę, malarstwo, wykonywanie mandali i torm oraz recytacje - aż do doprowadzenia tego do perfekcji. 
Rinpoche studiował póżniej na Uniwersytecie Dzogczen Szri Singha pod okiem wielu wybitnych uczonych . Wśród nich byli Khenczen Deczen Namdröl, Kyabdzje, Dzogczen Rinpocze, Czoktrül Drukpa Kunley Rinpocze, Czoktrul Pema Kalzang Rinpocze, Czoktrul Tokden Tulku Rinpocze, Khenczen Dałei Özer, Khenczen Pema Tselang, Khenczen Kunang Özer oraz Khandro Dasal Langmo, inkarnacja Draku Lösal Langmo. Rinpocze otrzymywał od nich wszystkich dogłębne i rozległe skarby nauk Buddy, skończywszy swoje wyksztalcenie uzyskując tytuły khenpo i dordże lopon.  
Po śmierci matki spędził rok na odosobnieniu w grocie I-ego Patrula Rinpocze. Szczególnym uznaniem cieszyły się udzielane przez Patrula Rinpocze nauki Phoła, w których zawsze uczestniczyło wielu świeckich i wyświęconych praktykujących. 
I-y Patrul  Rinpocze byl wysoko ceniony przez wszystkie szkoły buddyzmu tybetańskiego. Żył w czasach Rime - ruchu zachęcającego do szacunku dla linii i tradycji wszystkich budyjskich szkół, dążącego do zachowania i rozpowszechniania ich nauk . Był jednym z jego największych propagatorów tego ruchu i słynął ze zdolności nauczania tekstów każdej szkoły zgodnie z jej indywidualnym podejściem i stylem. Gorącym życzeniem obecnego Patrula Rinpoche jest utrzymywanie takiego nastawienia. 
Patrul Rinpocze mieszka w Belgii, ale większość swego czasu spędza na podróżach po całym świecie intensywnie nauczając coraz liczniejsze grupy studentów.