PDF Print E-mail

 

Dzogczen Ranjak Dza Patrul Rinpocze jest buddyjskim mistrzem Dzogczen oraz jednym z głównych spadkobierców Linii Longczen Njingthig należącej do  Tybetańskiej tradycji Njingmapa.
Działalność Patrula Rinpoczego - wypływająca z jego ogromnego altruizmu i współczucia - znajduje swój wyraz:

  • w nauczaniu Nauk Buddhy poprzez założoną przez siebie Buddyjską uczelnię Zangdok Palri Instytut 
  • w publikacji cennych Buddyjskich pism  poprzez wydawnictwo Skarbiec Mądrości czyli  Wisdom Treasury, oraz
  • w udzielaniu wsparcia tym w potrzebie poprzez charytatywne projekty Zangdok Palri Lotus.  

Informacje o działalności organizacji Patrula Rinpocze w Polsce są do wglądu na stronie: poland.patrulrinpoche.net